in.gr | Όλες οι ειδήσεις - Ολοκληρωμένη κάλυψη ειδήσεων

  • 2021-12-31Tarehe ya ukusanyaji
  • 2022-02-15Imesasishwa
in.gr | Όλες οι ειδήσεις - Ολοκληρωμένη κάλυψη ειδήσεων
  • Anwani ya wavuti:www.in.gr
  • IP ya Seva:213.133.127.245
  • Maelezo ya tovuti:Oλες οι βασικές ειδήσεις της ημέρας. Άμεση ενημέρωση για πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά, αθλητικά, τεχνολογικά και άλλα θέματα στο In.gr.

jina la kikoa:www.in.grUthamini

kuhusu 5000~500000

jina la kikoa:www.in.grmtiririko

338

jina la kikoa:www.in.grNzuri au mbaya

Juhudi tupu. bure mkali

tovuti:in.gr | Όλες οι ειδήσεις - Ολοκληρωμένη κάλυψη ειδήσεωνUzito

3

tovuti:in.gr | Όλες οι ειδήσεις - Ολοκληρωμένη κάλυψη ειδήσεωνIP

213.133.127.245

tovuti:in.gr | Όλες οι ειδήσεις - Ολοκληρωμένη κάλυψη ειδήσεωνyaliyomo

in.gr|Όλεςοιειδήσεις-Ολοκληρωμένηκάλυψηειδήσεωνif(screen.width>467){varmvp=document.getElementById('metiewport');mvp.setAttribute('content','width=1300');}window.OneSignal=window.OneSignal||[];OneSignal.push(function(){OneSignal.SERVICE_WORKER_UPDATER_PATH="OneSignalSDKUpdaterWorker.js.php";OneSignal.SERVICE_WORKER_PATH="OneSignalSDKWorker.js.php";OneSignal.SERVICE_WORKER_PARAM={scope:"/"};OneSignal.setDefaultNotificationUrl("");varoneSignal_options={};window._oneSignalInitOptions=oneSignal_options;oneSignal_options['wordpress']=true;oneSignal_options['appId']='c9b07d84-0cb0-4f20-824b-d96e3b08ea84';oneSignal_options['allowLocalhostAsSecureOrigin']=true;oneSignal_options['welcomeNotification']={};oneSignal_options['welcomeNotification']['disable']=true;oneSignal_options['subdomainName']="in.gr";oneSignal_options['promptOptions']={};oneSignal_options['promptOptions']['actionMesse']="Θέλετεναλαμβάνετεειδοποιήσειςαπόin.gr;";oneSignal_options['promptOptions']['acceptButtonText']="ΝΑΙΘΕΛΩ";oneSignal_options['promptOptions']['cancelButtonText']="ΟΧΙ,ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ";oneSignal_options['promptOptions']['siteName']="in.gr";oneSignal_options['promptOptions']['autoAcceptTitle']="NAI";OneSignal.init(window._oneSignalInitOptions);OneSignal.showSlidedownPrompt();});functiondocumentInitOneSignal(){varoneSignal_elements=document.getElementsByClassName("OneSignal-prompt");varoneSignalLinkClickHandler=function(event){OneSignal.push(['registerForPushNotifications']);event.preventDefault();};for(vari=0;i3&&args[2]===2&&typeofargs[3]==='boolean'){gdprApplies=args[3];if(typeofargs[2]==='function'){args[2]('set',true);}}}elseif(args[0]==='ping'){varretr={gdprApplies:gdprApplies,cmpLoaded:false,cmpStatus:'stub'};if(typeofargs[2]==='function'){args[2](retr);}}else{if(args[0]==='init'&&typeofargs[3]==='object'){args[3]={...args[3],t_version:'V2'};}queue.push(args);}}functionpostMesseEventHandler(event){varmsgIsString=typeofevent.data==='string';varjson={};try{if(msgIsString){json=JSON.parse(event.data);}else{json=event.data;}}catch(ignore){}varpayload=json.__tcfapiCall;if(payload){window.__tcfapi(payload.command,payload.version,function(retValue,success){varreturnMsg={__tcfapiReturn:{returnValue:retValue,success:success,callId:payload.callId}};if(msgIsString){returnMsg=JSON.stringify(returnMsg);}if(event&&event.source&&event.source.postMesse){event.source.postMesse(returnMsg,'*');}},payload.parameter);}}while(win){try{if(win.frames[TCF_LOCATOR_NAME]){cmpFrame=win;break;}}catch(ignore){}if(win===window.top){break;}win=win.parent;}if(!cmpFrame){addFrame();win.__tcfapi=tcfAPIHandler;win.addEventListener('messe',postMesseEventHandler,false);}};makeStub();varuspStubFunction=function(){vararg=arguments;if(typeofwindow.__uspapi!==uspStubFunction){setTimeout(function(){if(typeofwindow.__uspapi!=='undefined'){window.__uspapi.apply(window.__uspapi,arg);}},500);}};varcheckIfUspIsReady=function(){uspTries++;if(window.__uspapi===uspStubFunction&&uspTries{te.style.display=null});//activeTabEl.style.display='block';//body.classList.add('openTopNews');//e.target.classList.add('activeTab');//}//}ΠολιτικήΠολιτικήΕρντογάνεκτόςελέγχου:ΟιπέντελόγοιπουηΤουρκίατραβάειτοσκοινίτηςέντασηςμετηνΕλλάδαΟΡετζέπΤαγίπΕρντογάνέχειμπροστάτουέναν...ΓολγοθάμέχριτιςεκλογέςγιατίθαπρέπεινααντιστρέψειτοαρνητικόκλίμαστηνΤουρκίαμεφόντοκυρίωςτηνακρίβειαπουέχειγονατίσειεκατομμύριαΤούρκουςΜιχάληςΝιβολιανίτης26/01/202322:13ΣΧΕΤΙΚΕΣΕΙΔΗΣΕΙΣReuters:Είναιταζητήματαασφαλείαςο…λαγόςστοκαπέλοτουΕρντογάν;ΗΠΑ:ΗΤουρκίαναμηνυποτιμάτοΚογκρέσουγιαταF-16ΚόμματαvideoΚόμματαΔημοσκόπηση:ΠρωτιάΝΔμεδιαφοράκάτωαπό6μονάδες–«Όχι»στοκόμμαΚασιδιάρηΝέαδημοσκόπησητηςMRBδίνειπροβάδισμα5,9μονάδωνστοκυβερνώνκόμμα.26/01/202320:25ΕλλάδαΕλλάδαΚαταγγελία«βόμβα»γιαΚαϊλήγιασχέσειςμετηνΡωσία-«Πρόσχημα»τοQatargate;ΟδικηγόροςτηςΕύαςΚαϊλήδιαψεύδεικατηγορηματικάαυτούςτουςισχυρισμούςενόςΠολωνούευρωβουλευτή,ανακοινώνονταςότιηπελάτισσάτουθαπροσφύγειστηνΔικαιοσύνη.26/01/202318:11ΚόσμοςΚόσμοςReuters:Είναιταζητήματαασφαλείαςο…λαγόςστοκαπέλοτουΕρντογάν;ΟιαναλυτέςεπιμένουνστοReutersότιαυτήτηφοράτηνπαραμονήτουΕρντογάνστηνεξουσίαθακρίνειηοικονομίακαιμόνοαυτή.ΣόφηΛούκα26/01/202322:36ΠαρασκήνιοvideoΠαρασκήνιοΆδωνις8211;Καρανίκας:Οιπρώηνάσπονδοι«εχθροί»πέρασανστο8230;μήνατουμέλιτοςΆδωνιςΓεωργιάδηςκαιΝίκοςΚαρανίκαςανταλλάσσουνδημόσιαφιλοφρονήσειςκαιπαραδέχονταιότιείχανπαρεξηγήσει...αλλήλους.26/01/202322:03ΚόμματαvideoΚόμματαΔημοσκόπηση:ΠρωτιάΝΔμεδιαφοράκάτωαπό6μονάδες–«Όχι»στοκόμμαΚασιδιάρηΝέαδημοσκόπησητηςMRBδίνειπροβάδισμα5,9μονάδωνστοκυβερνώνκόμμα.26/01/202320:25TVTV«Βόμβα»απόπασίγνωστομοντέλο:«Κατεβαίνωστιςεκλογέςμε...»Δείτεποιοςείναι...26/01/202320:07TVVideoTVΑποκαλύψεις«φωτιά»γιατηνπροσωπικήζωήτουΑλέξηΚούγια-ΑυτήείναιησύντροφόςτουΔείτεαναλυτικά!26/01/202318:37ΣΧΕΤΙΚΕΣΕΙΔΗΣΕΙΣΣτηναντεπίθεσηπερνάοΚούγιας-«ΦαίνεταιότιοΛαζόπουλοςήτανερωτευμένοςμαζίμου»#ΕΥΑΚΑΪΛΗΥΠΟΚΛΟΠΕΣΤΟΥΡΚΙΑΣΕΙΣΜΟΣΠΙΣΠΙΡΙΓΚΟΥΤΕΩΣΒΑΣΙΛΙΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚΟΡΟΝΑΪΟΣΗΓΗΤΗΣΕΛΙΑΣMEGAΟΥΚΡΑΝΙΑΕλλάδαΕλλάδαΑινιγματικήανάρτησηΡάμμουσταsocialmedia-«…Oυγαροίδασιτιποιούσι…»Οin.gr | Όλες οι ειδήσεις - Ολοκληρωμένη κάλυψη ειδήσεωνπρόεδροςτηςΑΔΑΕέκανεμιαμυστηριώδηανάρτησηστουςλογαριασμούςτουστακοινωνικάδίκτυα.26/01/202320:48ΠολιτικήvideoΠολιτικήΝέαπυράΒενιζέλουσεΜητσοτάκη-«ΜείζονζήτημαεθνικήςασφάλειαςΟκ.Βενιζέλος,μετάτηνάνωκαικάτωτελεία,συμπλήρωσεπως«δενυπάρχειΕυρώπηχωρίςδημοκρατικέςαξίες,χωρίςκράτοςδικαίου,χωρίςθεμελιώδηδικαιώματα,χωρίςανεξάρτητηδικαιοσύνη,χωρίςανεξάρτητεςαρχές».26/01/202323:23ΟικονομικέςΕιδήσειςΟικονομικέςΕιδήσεις«Άνθρακεςοθησαυρός»-Το44,33%δενέλαβεκαθόλουήπήρεχαμηλότερηαύξηση«Άνθρακεςοθησαυρός»σεότιαφοράτηναύξησητηςσύνταξηςγιασχεδόντουςμισούςσυνταξιούχους-ΤοΕνιαίοΔίκτυοΣυνταξιούχωναντικρούειτουπουργείοΕργασίας26/01/202323:30NewsroomΕιδήσειςΔημοφιλήBestOf27/01/202300:17Παναθηναϊκός–Ζάλγκιρις89-65:«Πράσινη»έκρηξηκαιανατροπήστοΟΑΚΑ27/01/202300:01ΣυνεχίζεταικαιτηνΠαρασκευήησφοδρήκακοκαιρία-Ποιεςπεριοχέςθαβρεθούνστο«μάτιτουκυκλώνα»26/01/202323:52ΠαναγιωτόπουλοςστηΒουλή:«ΑφήστετιςΈνοπλεςΔυνάμειςέξωαπότηνπολιτικήαντιπαράθεση»26/01/202323:45Κουίζ:Ποιοείναιτοεπάγγελμαπουθέλουνοιπερισσότεροιάνθρωποιστονκόσμο;26/01/202323:42ΜίλτοςΤεντόγλου:Πλημμύρισετοπροπονητήριότin.gr | Όλες οι ειδήσεις - Ολοκληρωμένη κάλυψη ειδήσεωνουστοΟΑΚΑ26/01/202323:30«Άνθρακεςοθησαυρός»-Το44,33%δενέλαβεκαθόλουήπήρεχαμηλότερηαύξηση26/01/202323:30«ΗΓητηςΕλιάς»:Τοφιλίδύογυναικώνπουέσπασεέναακόματαμπούτηςελληνικήςτηλεόρασης26/01/202323:23ΝέαπυράΒενιζέλουσεΜητσοτάκη-«Μείζονζήτημαεθνικήςασφάλειας26/01/202323:14Αντετοκούνμπο:«Κάποιεςφορέςπαραείμαισυγκεντρωμένος,πρέπεινααπολαμβάνωπερισσότεροταματς»26/01/202323:04ΠολύδύσκολοβράδυγιαΙωάνναΤούνηκαιΜαίρηΣυνατσάκη8211;ΤισυνέβηστοσπίτιμετανεογέννητάτουςΔιαβάστεπερισσότερα30626/01/202314:21ΡαψάνηΛάρισας:Τοκρασίκαιτοκαραγάτσι1726/01/202312:24Ήχησετο112καιστηνΕύβοια1726/01/202318:30Ανακυκλώνω–ΑλλάζωΣυσκευή:Τομυστικόγιανακερδίσειςπερισσότερα926/01/202307:04ΠεζήπαρασύρθηκεαπόμοτοσικλέταστοΧαλάνδρικαιπέθανε-Ελαφράτραυματίαςοοδηγός926/01/202311:37Επικαιροποίησητουέκτακτουδελτίουεπικίνδυνωνκαιρικώνφαινομένων-ΙσχυρέςκαταιγίδεςστηνΑττική726/01/202307:37ΣταχέριατωνΡώσωντοΣολεντάρ726/01/202301:50Ηλεκτροκίνητοαεροπλάνο;526/01/202306:20Επελαύνειηκακοκαιρίαμεκαταιγίδεςκαιχιόνια:Ποιεςπεριοχέςθα«ντυθούν»σταλευκά-ΈντοναφαινόμενακαιστηνΑττική526/01/202314:19ΗΒρετανίαανησυχείγιαυποκλοπέςαπόρώσουςκαιιρανούςχάκερ526/01/202315:35«Πόλεμος»στονΑρειοΠάγογιαπλειστηριασμούςκαικόκκιναδάνεια-ΗεισήγησητουεισαγγελέαΔιαβάστεπερισσότερα26/01/202310:29ΠότεθαγίνειομεγάλοςημιτελικόςτουΤσιτσιπάμετονΚατσάνοφ…26/01/202305:46ΑδιανόητεςδηλώσειςγιατονΠέτροΦιλιππίδη:«Είχεαχαλίνωτηλίμπιντο,δενμπορούσενατηνελέγξει»26/01/202310:14ΕλισάβετΚωνσταντινίδου:«Βούταγασταδύσκολα8211;Μετηνψυχοθεραπείαξεκαθάρισαντοπία»26/01/202310:03Λινούγιαέξαρσητωνιώσεων:«Ναπάρουμεάμεσαμέτρα-Μεμάσκεςταπαιδιάστασχολεία»26/01/202309:35ΧαμόςστοInstram-OΠικέπόσταρετηνπρώτηφωτογραφίαμετηνΚλάραΚία26/01/202309:18Σοκ:Μητέραστραγγάλισεταδύοτηςπαιδιά,επιχείρησεναπνίξειτοτρίτοκαινααυτοκτονήσει26/01/202309:11Δείτετοαπίστευτοποσόπουθαπληρώσετεγιαανανέωσητουδιπλώματοςοδήγησης26/01/202308:46ΜετάτατανκςοΖελένσκιβάζειστοστόχαστροταμαχητικά26/01/202308:42ΤραγωδίαστηνΚρήτη:Νεκρός40χρονος-Αυτοπυροβολήθηκεμεκυνηγετικόόπλο26/01/202308:34Αστεροειδής«2023BU»:ΘαπεράσειξυστάαπότηΓη-ΑπότιςπιοκοντινέςπροσεγγίσειςπουέχουνκαταγραφείΔιαβάστεπερισσότεραΕλλάδαΕλλάδα«Δενφοβάμαι,δενεκβιάζομαι»,λέειo«ΜάξιμοςΣαράφης»,καταγγέλλειπολιτικήμαφίαΟ«ΜάξιμοςΣαράφης»,προστατευόμενοςμάρτυραςστηνυπόθεσηNovartis,πουσυνελήφθηγιαεμπλοκήσευπόθεσηαπάτηςδηλώνειότιτονπαγίδευσανμιλώνταςγια«πολιτικήμαφία»26/01/202321:04GoFunGoFunΚουίζ:Ποιοείναιτοεπάγγελμαπουθέλουνοιπερισσότεροιάνθρωποιστονκόσμο;Τοζηλευτότρίοεπαγγελμάτωνγιατουςπερισσότερουςανμπορούσαννααλλάξουνκαριέραεδώκαιτώρα.ΣόφηΛούκα26/01/202323:45ΛευτέρηςΧαραλαμπόπουλοςΥποκρισίακαιμεγαλοστομίαMOMENTSΈφηΑλεβίζουHγηραιότερηγυναίκατουκόσμουέχειτοκλειδίτηςμακροζωίας:«Μείνετεμακριάαπότοξικούςανθρώπους»ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΒαγγέληςΠρατικάκηςΤοGalileoξεπέρασεσεακρίβειατοGPSΥΓΕΙΑΝατάσαΜπαστέαΜήπωςπαραδίνουμεσημασίαστηχοληστερίνη;ViralVideoViralΕπικόβίντεο:ΟαδιανόητοςτρόποςπουβρήκενεαρόςγιαναπεράσειτονδρόμοΜετηβοήθειαδύοκαρεκλώνκαιαρκετάακροβατικά!26/01/202322:01TheGoodLifeTheGoodLifeΣιαμαίακοριτσάκιαθαμπορούννακοιταχτούνγιαπρώτηφοράσταμάτιαΗεπέμβασηδιαχωρισμούτωνσιαμαίωνδιήρκεσε11ώρεςκαιαπαιin.gr | Όλες οι ειδήσεις - Ολοκληρωμένη κάλυψη ειδήσεωντήθηκεγιατηνεπιτυχήολοκλήρωσητηςησυμμετοχήπερισσοτέρωναπό12υγειονομικών.ΣόφηΛούκα26/01/202322:29ΚόσμοςΚόσμοςΑποκαλύψειςΠομπέο:ΌτανπήγενασπάσειτηνπόρτατουΕρντογάν-ΟργήστηνΤουρκίαΤιλέειοΠομπέογιατιςσχέσειςΗΠΑκαιΕλλάδας.ΠωςαντέδρασανΤσαβούσογλουκαιΚαλίνκαιγιατίσυνδέουντηνέκδοσητουβιβλίουμετιςπροεδρικέςεκλογέςστιςΗΠΑ26/01/202316:05ΕλλάδαvideoΕλλάδαΓέμισε«καταρράκτες»ηΒασιλίσσηςΣοφίας-«Αστραπή–βόμβα»έπεσεστηνΑθήναΑπότηνέντονηβροχόπτωσησε«καταρράκτη»μετατράπηκανηΒασ.ΣοφίαςστούψοςτουΝΙΜΙΤΣαλλάκαιοΛόφοςΣτρέφησταΕξάρχεια.26/01/202314:48PopularMusicSteMusicSteΜετάτηΝέαΣμύρνηκαιτηΘεσσαλονίκηοΛΕΞέκανεsoldoutκαιστοΛονδίνοΈχειγίνειτέτοιοςχαμόςπουοιδιοργανωτές«ελέγχουντιςεπιλογέςτους»26/01/202321:00MusicSteMusicSteΗΆνναΒίσσηακύρωσεόλεςτιςεμφανίσειςτης-ΤισυμβαίνειΠοιαείναιηκατάστασητηςυγείαςτης26/01/202321:16ΕιδήσειςΕιδήσειςΤιείναιοέρπηταςζωστήραςκαιποιοιπρέπειναεμβολιαστούν–ΟιοδηγίεςΗεπώδυνηπάθησηεμφανίζεταιμόνοσεόσουςείχανπροσβληθείαπόανεμοβλογιάωςπαιδιά.26/01/202316:03ΕλλάδαVideoΕλλάδα«Βούλιαξε»ηΖάκυνθοςαπότηνκακοκαιρία-ΑποκαλυπτικέςεικόνεςαπόdroneΗΠυροσβεστικήστονησίέλαβεδεκάδεςκλήσειςγιαβοήθεια.26/01/202322:40TVTVΌλοκαιπερισσότερεςΕλληνίδεςπαρατάνετιςδουλειέςτουςκαιστρέφονταιστοOnlyFans-ΑποκαλυπτικάστοιχείαΣτοOnlyFansμέχρικαιπαίκτριαριάλιτι26/01/202320:33PinkVideoPinkΠολύδύσκολοβράδυγιαΙωάνναΤούνηκαιΜαίρηΣυνατσάκη8211;ΤισυνέβηστοσπίτιμετανεογέννητάτουςΔείτετιαποκάλυψανοιδυογυναίκες26/01/202323:04PinkPinkΒρήκαμετηνπιοσέξιδημοσιογράφοτουκόσμου-Πάεισταγήπεδακαι...κάνειτουςοπαδούςναπαραληρούνΘαυμάστετην!26/01/202317:31RelationsexRelationsexΒροχερήμέρα;Ώραγιασπίτι,πολύσεξκαιπειραματισμούς!Βρέχειέξω;Ε,ας...βρέξεικαιμέσα!26/01/202317:53if($(window).width()

Tovuti:in.gr | Όλες οι ειδήσεις - Ολοκληρωμένη κάλυψη ειδήσεωνRipoti

Ikiwa kuna ukiukaji wa wavuti, tafadhali bonyeza RipotiRipoti

Habari iliyopendekezwa

Tovuti iliyopendekezwa