Enë qeramike dhe pajisje elektrike për gatim të shëndetshëm nga Delimano

  • 2022-01-03Tarehe ya ukusanyaji
  • 2022-02-15Imesasishwa
Enë qeramike dhe pajisje elektrike për gatim të shëndetshëm nga Delimano
  • Anwani ya wavuti:www.delimano.al
  • IP ya Seva:151.139.128.10
  • Maelezo ya tovuti:

jina la kikoa:www.delimano.alUthamini

kuhusu 500~20000

jina la kikoa:www.delimano.almtiririko

381

jina la kikoa:www.delimano.alNzuri au mbaya

Wakati na mahali sahihi. Pata utu tena Ji

tovuti:Enë qeramike dhe pajisje elektrike për gatim të shëndetshëm nga DelimanoUzito

5

tovuti:Enë qeramike dhe pajisje elektrike për gatim të shëndetshëm nga DelimanoIP

151.139.128.10

tovuti:Enë qeramike dhe pajisje elektrike për gatim të shëndetshëm nga Delimanoyaliyomo

EnëqeramikedhepajisjeelektrikepërgatimtëshëndetshëmngaDelimano{"@context":"httpschema.org","@type":"Organization","url":"/","logo":"delimanoal.azureedge.net/skin/frontend/sm/delimano/imes/logo.png","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","telephone":"044514436"}],"sameAs":["/Delimano.Albania"],"name":"delimano.al"}varsbbvscc='';varsbbgscc='';functiongenPid(){returnString.fromCharCode(119)+String.fromCharCode(89);};JaScriptseemstobedisabledinyourbrowser.YoumustheJaScriptenabledinyourbrowsertoutilizethefunctionalityofthiswebsite.00 LekëShportaNukkeniproduktenëshportëRegjisrohutaniLogohuKlientIri?RegjistrohuProvoClub5DëshironitëprovonibotënmjiketëSuperUljeve?ProvoClub5taniJenianëtar?KlikokëtuPërporositelefononi:044514436Search:Kërko0DyqanetPorosiesigurtëPërporositelefononi:044514436DyqanetKreuTenxheredheTiganPorositsipaskategorisëTiganTenxhereTapërPjekjeTitaniumLegendCookwareLinjaeenëveMediterraneoShopbyLinjaDelimanoDeluxeNOIRGreenPlanetStoneLegendStoneLegendProPajisjeElektrikePorositsipaskategorisëPaisjeelektriketëvoglaMikserdheGrirësePajisjetëtjeraFritezëmeajërNutribullet®ShopbyLinjaDelimanoDeluxeNOIRJoyProduktetërekomanduaraSasitëkanëmbaruarVetëm0copëtëmbeturaGrirëseMishiJoyPro7,990 LekëSasitëkanëmbaruarVetëm0copëtëmbetura-40%RobotKuzhinePro24,990 Lekë14,990 LekëAksesorëKuzhineFritezëmeajërOfertatKreuTenxheredheTiganShikotëgjithaTiganTenxhereTapërPjekjeTitaniumLegendCookwareLinjaeenëveMediterraneoPajisjeElektrikeShikotëgjithaPaisjeelektriketëvoglaMikserdheGrirësePajisjetëtjeraFritezëmeajërNutribullet®AksesorëKuzhineFritezëmeajërOfertatMarkatTonaProfiliimFutunëllogariRegjistrohuProvoClub5*WINTERSALESDERINË-55%ULJEWINTERSALESDERINË-55%ULJE-Derinë6.02.2023Derinë6.02.2023 [banner_timer] Mëshumë-50%LinjaTitaniumderinë-50%Kthejeniçdokuzhinënënjëhapësirëpërtëzbuluargjëratëreja,provuardhezotëruaraftësitëtuajanëpërsosmëridheshndërroniçdovaktnëfestë.Mëshumë-50%LinjaTitaniumderinë-50%Frymëzohuningatraditadheinovacioni.Mëshumë-40%RobotKuzhineProPërgatisniëmbëlsiratëshijshmepër festa mendihmënerobotittëkuzhinës,mefuqi1400Wdheshumëpraktiknëpërdorim.Çmimiirregullt:24,990 LekëOferta:14,990 LekëMëshumë-40%RobotKuzhineProNdihmësijuajnëkuzhinëMëshumë-50%TenxhereMediterraneoPregatisnigjellëratepreferuaranënjëtenxherepraktikeStoneLegendMediterraneo,meveshjejo-ngjitëseQuantanium.Përmasat24cm.Çmimiirregullt:6,990 LekëOferta:3,490 LekëMëshumë-50%TenxhereMediterraneoNdihmësijuajnëkuzhinëMëshumëHITRikthehetNUTRIBULLETMëshumëHITRikthehetNUTRIBULLETRikthehetNUTRIBULLETMëshumëANËTARËTECLUB5*PËRFITOJNËMËSHUMË!Bashkohuninëklubinme5yje,përfitoniofertaekskluzivenëblerjentuaj.DHURATËanëtarësimi,5%uljeekstra,kupona&transportfalas.Mëshumë MosihumbkëtoofertaProduktetërekomanduara-50%SasitëkanëmbaruarVetëm0copëtëmbeturaAparatpërkafeJoyProÇmimi:3,490 LekëOferta:1,745 LekëShikoProduktin-50%SasitëkanëmbEnë qeramike dhe pajisje elektrike për gatim të shëndetshëm nga DelimanoaruarVetëm0copëtëmbeturaTenxhereStoneLegendMediterraneoÇmimi:6,990 LekëOferta:3,490 LekëShikoProduktinBestsellerSasitëkanëmbaruarVetëm0copëtëmbeturaNutribullet12,990 LekëShikoProduktin TenxheredheTigan  PajisjeElektrike  AksesorëKuzhine  Nutribullet  Ofertat Vlerësimeteklientëve: RobotKuzhinePro"Ekamblereketeproduktdhejamshumeekenaqur..."GretaMëshumë   Tëevogëlmekapak"Taperfekte,qemendihmonpercdogatimnefurre."LinaMëshumë   TenxhereMediterraneopërMakarona+Kapak"Perfekteperpastateshijshme..."LetaMëshumë ProduktetmëtëshiturProduktetërekomanduara-40%SasitëkanëmbaruarVetëm0copëtëmbeturaRobotKuzhineProÇmimi:24,990 LekëOferta:14,990 LekëShikoProduktin-50%SasitëkanëmbaruarVetëm0copëtëmbeturaTiganpërskuqjeTitaniumLegendÇmimi:Nga4,490 LekëDerinëOferta:Nga2,245 LekëDerinëShikoProduktin-50%SasitëkanëmbaruarVetëm0copëtëmbeturaTërrumbullakeTitaniumLegend28cmÇmimi:5,490 LekëOferta:2,745 LekëShikoProduktin-50%SasitëkanëmbaruarVetëm0copëtëmbeturaTenxhereTitaniumLegendÇmimi:Nga4,490 LekëDerinëOferta:Nga2,245 LekëDerinëShikoProduktinArtikujtArtikujdhekëshilla,përgatimin,familjendhemënyrënejetesësRecetaProduktetërejaProduktetërekomanduara-38%SasitëkanëmbaruarVetëm0copëtëmbeturaBlenderÇmimi:7,990 LekëOferta:4,990 LekëShikoProduktin-10%SasitëkanëmbaruarVetëm0copëtëmbeturaSetthikashdhembajtëseÇmimi:4,990 LekëOferta:4,490 LekëShikoProduktin-30%SasitëkanëmbaruarVetëm0copëtëmbeturaBlenderDoreÇmimi:4,990 LekëOferta:3,490 LekëShikoProduktin-29%SasitëkanëmbaruarVetëm0copëtëmbeturaTostierÇmimi:6,990 LekëOferta:4,990 LekëShikoProduktin-30%SasitëkanëmbaruarVetëm0copëtëmbeturaMikserdoremembajtëseÇmimi:4,990 LekëOferta:3,490 LekëShikoProduktinMëshumëRecetatTëgjithaRecetatRecetaNutribulletSmoothiemeBananedheMolleShikotani LargoniurineShikotani SmoothieKafeineShikotani Banane/SpinaqShikotani SmoothiePortokall–LuleshtrydhedhebananeShikotani SmoothieDetoxsifikuesShikotani RecetamemishMishipjekurpuleimbështjellurnërole.Shikotani Shish-qebapgjeldetiShikotani Mishviçimegjalp&kaperiShikotani GulashShikotani Patate,qingj&stikaShikotani PulëkrokanteShikotani SupaSupëkopër&vajdomateShikotani Supëspinaq&bizeleShikotani SupëFrancezeShikotani ProdhimeDetiPurelulelakremetroftëShikotani QoftemepeshktonShikotani Rizotokarkaleca,mente,limonShikotani KrepmesalmonShikotani SardeletëmbushuraShikotani LazanjemesalmontetymosurShikotani Video FritezëmeajërGatuanishëndetshëm,pavaj,paundiernëfajmeAirFryer.Mëshumë  LinjaeenëvetëgatimitMediterraneoFrymëzohuningatraditadheinovacioni.ZbulonishumëllojshmërinëeenëvetëgatimitngalinjaMediterraneo.Gjithçkaqëjuduhetnëkuzhinëpërpregatitjenevaktevetëshijshmepërjudhefamiljentuaj.Mëshumë  ProduktetëKontrolluaradheÇertifikuaraTëgjithëproduktetshoqërohenmefaturëtatimoreecilavlensiGaranci. Tëdhënatjanëtësigurta!Tëdhënattuajadotëpërdorenvetëmngakompaniajonëpërqëllimetesaj!. DërgesanëtëgjithaqyteteteSHQIPËRISË!Produktipaketohetnëmazinëntonëdhevjenpër2-3ditë! Kenipyetje?Natelefononinënumrin044514436.EnëtDelimanoDELIMANO®–Gatuaj,festoj,çdoditë!DELIMANO®ofronnjëgamëtëgjerëtëprodukteverisipërkuzhinë,përgatimetëshijshmedhetëshëndetshme.ProduktetDelimanojufrymëzojnëdheualehtësojnëpërgatitjeneushqimeve,dukeebërëmëargëtueseçdopërvojëgatiminëkuzhinë.RegjistrohunëofertattonaRegjistrohuDukeuregjistruarpranojrregullorendhejamivetëdijshëmqëmundtëfshiregjistrimintimnëcdomoment.PasmarrjessëinformacionittëdetajuarnëlidhjemearsyetemarrjessëtedhënepersonaledhepasmarrjessëinformacionittëdetajuarmbitëdrejtatemiatëparashikuaranëligjinNr.9887,datë10.03.2008“Përmbrojtjenetëdhënepersonale”,indryshuar,jappëlqimintimtëlirëpërStudioModernaAlbaniash.p.k,tëpërpunojëtëdhënatemiapersonalenëlidhjemeemrintim,mbiemrin,datënelindjes,numrinetelefonit,numrinecelularit,adresëneshtëpisë,adresënee-mail-itapoedhetëdhënatëtjeraqëjanëtënevojshmepërarritjeneqëllimittëkontrolluesit.QëllimiikëtijpërpunimidotëjetëekskluzivishtinformimiisubjektitperproduktetdheofertatqeofronkontrolluesiStudioModernaAlbaniash.p.k.StudioModernaAlbaniash.p.k,sikontrolluesmundtëpërhaposetëvërënëdispoziciontëdhënatemiapersonaleteksubjektemarrëse,mekushtqëkjopërhapjetëjetëabsolutishtenevojshmepërrealizimineaktivitetittesaj,osenësekontrolluesikryennjëpërpunimqëështëthelbësorpërpërmbushjenenjëdetyrimiligjor.PërdoruesittëcilëtregjistrohenpërtëmarrënjoftimetsinewsletterngaStudioModernadhepranojnëqëtëdhënatetyredotëproçesohenderinëmomentinqëregjistrimidotëfshihetdukeklikuarteklinkuiçregjistrimit,iciliështënëçdoemail,osedukedërguarnjëkërkesëmeemailnëinfo@topshop.aloseduketelefonuarnënumrin044514492.MëshumëinfomundtëgjendennërregullorenRuajtjaeFshehtëEnë qeramike dhe pajisje elektrike për gatim të shëndetshëm nga Delimanosisë.jQuery(document).ready(function(){varparametersNewsletterBottom={'infobipUrl':":\/\/\/infobip\/verification\/verify?module=newsletter",'regexFailureMesse':'Pleaseenteravalidemailaddress.Forexamplejohndoe@domain.com.','emptyFieldMesse':'Thisisarequiredoption','errorMesses':'#infobip-error-messes','inputField':jQuery('#newsletter'),'formId':'newsletter-validate-detail','submitButtonId':'#ajaxsubmit','renderOutputId':'ajax-newsletter-render','siteKey':'6LfAh4kUAAAA1tTqr4iNvAxAo7nvIS3q_IY7Xt','lang':'en','postUrl':'/newsletter/subscriber/new/','insertDiv':'','dynamicFormValidationDiv':'#validate-newsletter-messe','captcha':true}validateInfobipCall(parametersNewsletterBottom);});Info+RuajtaeFshehtësisëRregullatesherbimitGaranciShtesëWesternUnionnërrethePolitikattonapërCookiePolitikateprivatësisësërekrutimitPyetje+DyqanetKontaktPyetjePërgjigjeDelimanoProçesiiporosisëSitëpërdornikodinnëDelimanoMëshumëinfo+Club5*InformacionerrethStudioModernaInformacionerrethlinjësDelimanoFrutatestinësMirëmbajtjaeenëveDelimanoSobatmeinduksionAkoma+ArtikujtRecetatVideoShkarkolibrinmereceta   DelimanoStudioModernaAlbaniaSh.p.k.Rr:SamiFrashëri,PërballëDrejtorisësëPolicisë,Kulla'METROPOL'Kati1,Tiranë,NIPT:KC-Telefon:+355(04)4514400Tëgjithashitjeteprodukteveshoqërohenmefaturëtatimore.PërdorimiifaturësështëlejuarngaDrejtoriaePërgjithsmeeTatimevemeautorizimNr./3datë11.07.2018.KompaniamundësontransportineproduktevenëtëgjithëterritorineShqipërisëmeanëtëkorrieritdheklientipuannëmomentinqëtërheqpakon. TopShop|Dormeo|Delimano|Walkmaxx©StudioModernaDukeungarkuar…functiontawkChatInit(){varTawk_API=Tawk_API||{},Tawk_LoadStart=newDate();(function(){vars1=document.createElement("script"),s0=document.getElementsByTName("script")[0];s1.async=true;s1.src='embed.tawk.to/58fe05b74ac4446b24a6bc24/default';s1.charset='UTF-8';s1.setAttribute('crossorigin','*');s0.parentNode.insertBefore(s1,s0);})();Tawk_APIEnë qeramike dhe pajisje elektrike për gatim të shëndetshëm nga Delimano.onLoad=function(){footerBannersOffsets();};Tawk_API.onChatMinimized=function(){footerBannersOffsets();}Tawk_API.onChatMaximized=function(){footerBannersOffsets();}Tawk_API.onChatStarted=function(){if(Tawk_API.isVisitorEnged()){if(typeofanalyticTawkTrack=='function'){analyticTawkTrack('ChatEnged');}}};Tawk_API.onOfflineSubmit=function(){if(typeofanalyticTawkTrack=='function'){analyticTawkTrack('ChatForm');}};};document.onclick=function(){checkforImplicitOrCcCookies();}jQuery(window).scroll(function(){if(jQuery(this).scrollTop()>50){checkforImplicitOrCcCookies();}});functionsetImplicitExplicitCookie(cName,cValue,expDays){letdate=newDate();date.setTime(date.getTime()+(expDays*24*60*60*1000));constexpires="expires="+date.toUTCString();document.cookie=cName+"="+cValue+";"+expires+";path=/";}functionsetConfirmedCookie(){window.dataLayer.push({'event':'GAEvent','eventAction':'Accepted','eventCategory':'Cookies','eventLabel':'Accepted',});document.cookie="cookieConfirmed=1;expires=Sat,01Jan00:00:00UTC;path=/";}functioncheckforImplicitOrCcCookies(){if(getCookie("cookieImplicit")==null&&getCookie("cc_cookie")==null){window.dataLayer.push({'event':'cookieImplicit'});setImplicitExplicitCookie("cookieImplicit",1,30);}}functiongetSaleable(){if(!(jQuery('.showinventoryonproduct').length>0)){returnfalse;}varlist=[];jQuery(".item.js-gtm-data,.li-content.js-gtm-data").each(function(k,v){varbase=jQuery(this);varproductid=base.data('productid')if(typeofproductid!=='undefined'){list.push(productid);}});if(list.length

Tovuti:Enë qeramike dhe pajisje elektrike për gatim të shëndetshëm nga DelimanoRipoti

Ikiwa kuna ukiukaji wa wavuti, tafadhali bonyeza RipotiRipoti

Habari iliyopendekezwa

Tovuti iliyopendekezwa