Top Shop Albania - Produkte me cilesi dhe garanci te larte

  • 2022-01-03Tarehe ya ukusanyaji
  • 2022-02-15Imesasishwa
Top Shop Albania - Produkte me cilesi dhe garanci te larte
  • Anwani ya wavuti:www.topshop.al
  • IP ya Seva:151.139.128.10
  • Maelezo ya tovuti:

jina la kikoa:www.topshop.alUthamini

kuhusu 500~20000

jina la kikoa:www.topshop.almtiririko

38

jina la kikoa:www.topshop.alNzuri au mbaya

Mafanikio makubwa. Umaarufu na bahati Ji

tovuti:Top Shop Albania - Produkte me cilesi dhe garanci te larteUzito

3

tovuti:Top Shop Albania - Produkte me cilesi dhe garanci te larteIP

151.139.128.10

tovuti:Top Shop Albania - Produkte me cilesi dhe garanci te larteyaliyomo

TopShopAlbania-Produktemecilesidhegarancitelarte{"@context":"httpschema.org","@type":"Organization","url":"/","logo":"topshopal.azureedge.net/skin/frontend/sm/topshop/imes/logo.png","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","telephone":"044514400"}],"sameAs":["/TopShop.Albania"],"name":"topshop.al"}varsbbvscc='';varsbbgscc='';functiongenPid(){returnString.fromCharCode(112)+String.fromCharCode(115);};JaScriptseemstobedisabledinyourbrowser.YoumustheJaScriptenabledinyourbrowsertoutilizethefunctionalityofthiswebsite.00 LekëShportaNukkeniproduktenëshportëRegjisrohutaniLogohuKlientIri?RegjistrohuProvoClub5DëshironitëprovonibotënmjiketëSuperUljeve?ProvoClub5taniJenianëtar?KlikokëtuPërporositelefononi:044514400Search:Kërko0DyqanetPorosiesigurtëPërporositelefononi:044514400DyqanetKreuShtëpia&KopshtiKuzhina&DelimanoSport&FitnesBukuria&ShëndetiPërfëmijëMarkatIkeniparënëTVMprehësethikash+3thikaDelimanoBraExtremePorositsipaskategorisëDormeoDelimanoWalkmaxxWellneoRovusOfertatKreuShtëpia&KopshtiKuzhina&DelimanoSport&FitnesBukuria&ShëndetiPërfëmijëMarkatShikotëgjithaDormeoDelimanoWalkmaxxWellneoRovusOfertatMarkatTonaProfiliimFutunëllogariRegjistrohuProvoClub5*Ështëkohatëfestojmë-20ViteDormeoËshtëkohatëfestojmë-20ViteDormeo-ZBULONIOFERTATMËTËMIRAZBULONIOFERTATMËTËMIRADerinë-60% [banner_timer] MëshumëWINTERSALESDERINË-55%ULJEWINTERSALESDERINË-55%ULJE-Derinë6.02.2023Derinë6.02.2023 [banner_timer] MëshumëNutribulletRikthehetproduktimëishiturdhemëikërkuar. Ekstraktuesrevolucionarnxjerrtëgjithavleratushyesetëushqimeveqënekonsumojmë.Çmimi:12,990 LekëMëshumëNutribulletVetëm12,990LekëMëshumëGjithçkaqëjuduhetpërkuzhinëntuajProduktetmëtërejapërkuzhinëntanimundtipërfitonimeuljederinë50%.MëshumëGjithçkaqëjuduhetpërkuzhinëntuajUljederinë50%MëshumëDERI10,000LEKËKUPONDHURATËBliDYSHEKDORMEOdhepërfitokuponDHURATËnëvlerëderinë10,000Lekë.Nxitonitëpërfitoni,sasitëjanëtëlimituara.MëshumëDERI10,000LEKËKUPONDHURATËNxitonitëpërfitoni,sasitëjanëtëlimituara.MëshumëHITRikthehetNUTRIBULLETMëshumëHITRikthehetNUTRIBULLETRikthehetNUTRIBULLETMëshumëANËTARËTECLUB5*PËRFITOJNËMËSHUMË!Bashkohuninëklubinme5yjedhepërfitoniofertaekskluzivenëblerjentuaj.DHURATËanëtarësimi,5%uljeekstra,kuponameulje&transportfalas.Mëshumë ProdukteTV-16%SasitëkanëmbaruarVetëm0copëtëmbeturaTenxhereMulticookerKitchenQueen6LÇmimi:18,990 LekëOferta:15,990 LekëShikoProduktin-50%SasitëkanëmbaruarVetëm0copëtëmbeturaHekurÇmimi:7,990 LekëOferta:3,990 LekëShikoProduktin-10%SasitëkanëmbaruarVetëm0copëtëmbeturaSetthikashdhembajtëseÇmimi:4,990 LekëOferta:4,490 LekëShikoProduktin-30%SasitëkanëmbaruarVetëm0copëtëmbeturaBlenderDoreÇmimi:4,990 LekëOferta:3,490 LekëShikoProduktin-50%SasitëkanëmbaruarVetëm0copëtëmbeturaTenxhereStoneLegendMediterraneoDelimanoÇmimi:6,990 LekëOferta:3,490 LekëShikoProduktin-60%SasitëkanëmbaruarVetëm0copëtëmbeturaJorganBegoniaÇmimi:Nga7,990 LekëDerinëOferta:Nga3,190 LekëDerinëShikoProduktin-50%SasitëkanëmbaruarVetëm0copëtëmbeturaShtresëNature'sAloeVeraII4cmÇmimi:Nga12,990 LekëDerinëOferta:Nga6,495 LekëDerinëShikoProduktin-50%SasitëkanëmbaruarVetëm0copëtëmbeturaAparatpërkafeJoyProDelimanoÇmimi:3,490 LekëOferta:1,745 LekëShikoProduktinMëshumëOfertat Club5* Produktetmëtëshitur-40%SasitëkanëmbaruarVetëm0copëtëmbeturaRobotKuzhineProDelimanoÇmimi:24,990 LekëOferta:14,990 LekëShikoProduktin-33%SasitëkanëmbaruarVetëm0copëtëmbeturaSpërkatësVajiBraDelimanoÇmimi:1,190 LekëOferta:797 LekëShikoProduktin-50%SasitëkanëmbaruarVetëm0copëtëmbeturaTenxhereStoneLegendMediterraneoDelimanoÇmimi:6,990 LekëOferta:3,490 LekëShikoProduktin-50%SasitëkanëmbaruarVetëm0copëtëmbeturaTenxhereTitaniumLegendÇmimi:Nga4,490 LekëDerinëOferta:Nga2,245 LekëDerinëShikoProduktin-50%SasitëkanëmbaruarVetëm0copëtëmbeturaJastëkAloeVeraklasik50x70DormeoÇmimi:3,990 LekëOferta:1,990 LekëShikoProduktin-60%SasitëkanëmbaruarVetëm0copëtëmbeturaJastëkklasikBegoniaÇmimi:3,990 LekëOferta:1,590 LekëShikoProduktinBestsellerSasitëkanëmbaruarVetëm0copëtëmbeturaNutribulletDelimano12,990 LekëShikoProduktin-16%SasitëkanëmbaruarVetëm0copëtëmbeturaTenxhereMulticookerKitchenQueen6LÇmimi:18,990 LekëOferta:15,990 LekëShikoProduktinMëshumëBlisipaskategoriveShtëpia&KopshtiProduktepërshtëpinëdhepërmirëmbajtjenekopshtittuaj,siçikeniparënëTV,mëtëshituratdheofertateveçanta.Mëshumë Kuzhina&DelimanoKetujudotegjeniproduktetepershtatshmedheinovativeqemesiguridotebehennjepjeseedoemosdoshmeejetestuajteperditshme.Mëshumë Sport&FitnesMbanitrupinnëformëdhedukunibukurdukeuushtruarmepajisjetefitnesitdhemeaksesorëtendryshëmtëcilatTopShopofron.Mëshumë Bukuria&ShëndetiKëtujudotëgjeniproduktetendryshmepërshëndetin,mirëqeniendhekujdesinetrupit.Shëndetimirëdhebukuriashkëlqejnëgjithmonë!Mëshumë UdhëzimeMëshumë ArtikujtMëshumë DyqanetMëshumë VideoMëshumë RobotKuzhineProDelimano "Ekamblereketeproduktdhejamshumeekenaqur."GretaMëshumë TenxhereMediterraneopërMakarona+Kapak "Perfekteperpastateshijshme,sidomosperfamiljentimeqeiadhuronpastat."LetaMëshumë FshesëStormVacV3 "Shumeemire,evogeldhepraktike."DoriMëshumë DyshekImemorySPlusIII "Jamshumëikënaqur:)"DritanMëshumë Produktetmëtëreja-28%SasitëkanëmbaruarVetëm0copëtëmbeturaRobotKuzhineÇmimi:17,990 LekëOferta:12,990 LekëShikoProduktin-50%SasitëkanëmbaruarVetëm0copëtëmbeturaHekurÇmimi:7,990 LekëOferta:3,990 LekëShikoProduktin-38%SasitëkanëmbaruarVetëm0copëtëmbeturaBlenderÇmimi:7,990 LekëOferta:4,990 LekëShikoProduktin-10%SasitëkanëmbaruarVetëm0copëtëmbeturaSetthikashdhembajtëseÇmimi:4,990 LekëOferta:4,490 LekëShikoProduktin-30%SasitëkanëmbaruarVetëm0copëtëmbeturaBlenderDoreÇmimi:4,990 LekëOferta:3,490 LekëShikoProduktin-29%SasitëkanëmbaruarVetëm0copëtëmbeturaTostierÇmimi:6,990 LekëOferta:4,990 LekëShikoProduktin-30%SasitëkanëmbaruarVetëm0copëtëmbeturaMikserdoremembajtëseÇmimi:4,990 LekëOferta:3,490 LekëShikoProduktin-36%SasitëkanëmbaruarVetëm0copëtëmbeturaTenxheremepresion6LÇmimi:13,990 LekëOferta:8,990 LekëShikoProdukTop Shop Albania - Produkte me cilesi dhe garanci te lartetinMëshumë ProduktetëKontrolluaradheÇertifikuaraTëgjithëproduktetshoqërohenmefaturëtatimoreecilavlensiGaranci. Tëdhënatjanëtësigurta!Tëdhënattuajadotëpërdorenvetëmngakompaniajonëpërqëllimetesaj!. DërgesanëtëgjithaqyteteteSHQIPËRISË!Produktipaketohetnëmazinëntonëdhevjenpër2-3ditë! Kenipyetje?Natelefononinënumrin044514464.TopShop-porosionlineProduktetëcilësisësëTop Shop Albania - Produkte me cilesi dhe garanci te larte;lartësiçikeniparënëtelevizordhekëshillapërrënienngapesha,fitnes-in,bukurinë,shëndetin,artikujtshtëpiake,kuzhinen,dyshekëtdhezbitjen.RegjistrohunëofertattonaRegjistrohuDukeuregjistruarpranojrregullorendhejamivetëdijshëmqëmundtëfshiregjistrimintimnëcdomoment.PasmarrjessëinformacionittëdetajuarnëlidhjemearsyetemarrjessëtedhënepersonaledhepasmarrjessëinformacionittëdetajuarmbitëdrejtatemiatëparashikuaranëligjinNr.9887,datë10.03.2008“Përmbrojtjenetëdhënepersonale”,indryshuar,jappëlqimintimtëlirëpërStudioModernaAlbaniash.p.k,tëpërpunojëtëdhënatemiapersonalenëlidhjemeemrintim,mbiemrin,datënelindjes,numrinetelefonit,numrinecelularit,adresëneshtëpisë,adresënee-mail-itapoedhetëdhënatëtjeraqëjanëtënevojshmepërarritjeneqëllimittëkontrolluesit.QëllimiikëtijpërpunimidotëjetëekskluzivishtinformimiisubjektitperproduktetdheofertatqeofronkontrolluesiStudioModernaAlbaniash.p.k.StudioModernaAlbaniash.p.k,sikontrolluesmundtëpërhaposetëvërënëdispoziciontëdhënatemiapersonaleteksubjektemarrëse,mekushtqëkjopërhapjetëjetëabsolutishtenevojshmepërrealizimineaktivitetittesaj,osenësekontrolluesikryennjëpërpunimqëështëthelbësorpërpërmbushjenenjëdetyrimiligjor.PërdoruesittëcilëtregjistrohenpërtëmarrënjoftimetsinewsletterngaStudioModernadhepranojnëqëtëdhënatetyredotëproçesohenderinëmomentinqëregjistrimidotëfshihetdukeklikuarteklinkuiçregjistrimit,iciliështënëçdoemail,osedukedërguarnjëkërkesëmeemailnëinfo@topshop.aloseduketelefonuarnënumrin044514492.MëshumëinfomundtëgjendennërregullorenRuajtjaeFshehtësisë.jQuery(document).ready(function(){varparametersNeTop Shop Albania - Produkte me cilesi dhe garanci te lartewsletterBottom={'infobipUrl':":\/\/\/infobip\/verification\/verify?module=newsletter",'regexFailureMesse':'Pleaseenteravalidemailaddress.Forexamplejohndoe@domain.com.','emptyFieldMesse':'Thisisarequiredoption','errorMesses':'#infobip-error-messes','inputField':jQuery('#newsletter'),'formId':'newsletter-validate-detail','submitButtonId':'#ajaxsubmit','renderOutputId':'ajax-newsletter-render','siteKey':'6LfAh4kUAAAA1tTqr4iNvAxAo7nvIS3q_IY7Xt','lang':'en','postUrl':'/newsletter/subscriber/new/','insertDiv':'','dynamicFormValidationDiv':'#validate-newsletter-messe','captcha':true}validateInfobipCall(parametersNewsletterBottom);});Info+RuajtaeFshehtësisëRregullatesherbimitGaranciShtesëPolitikattonapërCookiePolitikateprivatësisësërekrutimitNumratetelefonitPyetje+DyqanetKontaktPyetjePërgjigjeTopShopProçesiiporosisëSitëpërdornikodinnëTopShopMëshumëinfo+Club5*InformacionerrethStudioModernaInformacionerrethlinjësTopShopInformacionerrethlinjësWellneoRregullorjaeaplikacionitNotifikiminëFacebookAkoma+ArtikujtUdhëzimeVideoKatallog    TopShopStudioModernaAlbaniaSh.p.k.Rr:SamiFrashëri,PërballëDrejtorisësëPolicisë,Kulla'METROPOL'Kati1,Tiranë,NIPT:KC-Telefon:+355(04)4514400Tëgjithashitjeteprodukteveshoqërohenmefaturëtatimore.PërdorimiifaturësështëlejuarngaDrejtoriaePërgjithsmeeTatimevemeautorizimNr./3datë11.07.2018.KompaniamundësontransportineproduktevenëtëgjithëterritorineShqipërisëmeanëtëkorrieritdheklientipuannëmomentinqëtërheqpakon. TopShop|Dormeo|Delimano|Walkmaxx©StudioModernaDukeungarkuar…functiontawkChatInit(){varTawk_API=Tawk_API||{},Tawk_LoadStart=newDate();(function(){vars1=document.createElement("script"),s0=document.getElementsByTName("script")[0];s1.async=true;s1.src='embed.tawk.to/58fe059b4ac4446b24a6bc21/default';s1.charset='UTF-8';s1.setAttribute('crossorigin','*');s0.parentNode.insertBefore(s1,s0);})();Tawk_API.onLoad=function(){footerBannersOffsets();};Tawk_API.onChatMinimized=function(){footerBannersOffsets();}Tawk_API.onChatMaximized=function(){footerBannersOffsets();}Tawk_API.onChatStarted=function(){if(Tawk_API.isVisitorEnged()){if(typeofanalyticTawkTrack=='function'){analyticTawkTrack('ChatEnged');}}};Tawk_API.onOfflineSubmit=function(){if(typeofanalyticTawkTrack=='function'){analyticTawkTrack('ChatForm');}};};document.onclick=function(){checkforImplicitOrCcCookies();}jQuery(window).scroll(function(){if(jQuery(this).scrollTop()>50){checkforImplicitOrCcCookies();}});functionsetImplicitExplicitCookie(cName,cValue,expDays){letdate=newDate();date.setTime(date.getTime()+(expDays*24*60*60*1000));constexpires="expires="+date.toUTCString();document.cookie=cName+"="+cValue+";"+expires+";path=/";}functionsetConfirmedCookie(){window.dataLayer.push({'event':'GAEvent','eventAction':'Accepted','eventCategory':'Cookies','eventLabel':'Accepted',});document.cookie="cookieConfirmed=1;expires=Sat,01Jan00:00:00UTC;path=/";}functioncheckforImplicitOrCcCookies(){if(getCookie("cookieImplicit")==null&&getCookie("cc_cookie")==null){window.dataLayer.push({'event':'cookieImplicit'});setImplicitExplicitCookie("cookieImplicit",1,30);}}functiongetSaleable(){if(!(jQuery('.showinventoryonproduct').length>0)){returnfalse;}varlist=[];jQuery(".item.js-gtm-data,.li-content.js-gtm-data").each(function(k,v){varbase=jQuery(this);varproductid=base.data('productid')if(typeofproductid!=='undefined'){list.push(productid);}});if(list.length

Tovuti:Top Shop Albania - Produkte me cilesi dhe garanci te larteRipoti

Ikiwa kuna ukiukaji wa wavuti, tafadhali bonyeza RipotiRipoti

Habari iliyopendekezwa

Tovuti iliyopendekezwa