شبكة راية الإعلامية

  • 2022-01-07Tarehe ya ukusanyaji
  • 2022-02-15Imesasishwa
شبكة راية الإعلامية
  • Anwani ya wavuti:www.raya.ps
  • IP ya Seva:172.67.213.70
  • Maelezo ya tovuti:شبكة راية الإعلامية

jina la kikoa:www.raya.psUthamini

kuhusu 5000~500000

jina la kikoa:www.raya.psmtiririko

389

jina la kikoa:www.raya.psNzuri au mbaya

Kuna waheshimiwa wa kusaidia. inaweza kufanikiwa

tovuti:شبكة راية الإعلاميةUzito

2

tovuti:شبكة راية الإعلاميةIP

172.67.213.70

tovuti:شبكة راية الإعلاميةyaliyomo

شبكةرايةالإعلاميةفلسطيناليومفلسطين48الشتاتالمحافظاتالعالماليومملتيميديافيديوصورةوحكايةعينعلىالحدثبودكاستتقاريرخاصةبرامجالإذاعةاتصلبنارايةافامرايةمكسرايةتيفيالبثالمباشرالطقسLoading...أوقاتالصلاةالفجر4:59AMالظهر11:30AMالعصر2:17PMالمغرب4:41PMالعشاء6:01PMالعملاتLoading...تردداتالبثجنوبفلسطينFM96.8أريحاوالأغوارFM96.8وسطفلسطينFM98.3جنينوالخليلFM98.3شمالفلسطينFM96.4بودكاستالاحتلاليعتقل5مواطنينفيبيتلحمبينهم3عمالمنغزة3قتلىبرصاصمسلّحداخلجامعةفيلاسفيغاسحكومةتلأبيبتصادقعلىزيادةكمياتالوقودإلىقطاعغزةالاحتلاليقتحمالبلدةالقديمةمننابلسويحاصرمنزلاآخرالمستجداتاليوم08:23AMالاحتلاليعتقل5مواطنينفيبيتلحمبينهم3عمالمنغزةاليوم08:18AMالطقس:غائمجزئياالىغائموباردافوقالمناطقالجبليةاليوم08:12AMأسعارصرفالعملاتاليوماليوم07:24AMحكومةتلأبيبتصادقعلىزيادةكمياتالوقودإلىقطاعغزةاليوم07:24AMحكومةتلأبيبتصادقعلىزيادةكمياتالوقودإلىقطاعغزةاليوم07:20AMالاحتلاليقتحمالبلدةالقديمةمننابلسويحاصرمنزلااليوم07:17AMاستشهادطفلفييعبداليوم07:13AMعشراتالشهداءفيقطاعغزةوخروجالمستشفياتكافةعنالخدمةالأمس09:36PMاستشهادطفلبرصاصالاحتلالفيبلدةيعبدالأمس09:32PMمستوطنونيطلقونالرصاصعلىمركباتالمواطنينجنوببيتلحمالأمس09:29PMالاحتلاليقتحمبلدةترقومياوأحياءفيمدينةالخليلالأمس08:30PMألمانياتدعولمناقشةعقوباتأوروبيةعلىمستوطنينإسرائيليينفلسطيناليومالطقس:غائمجزئياالىغائموباردافوقالمناطقالجبليةأسعارصرفالعملاتاليوماستشهادطفلفييعبدعشراتالشهداءفيقطاعغزةوخروجالمستشفياتكافةعنالخدمةاستشهادطفلبرصاصالاحتلالفيبلدةيعبدمستوطنونيطلقونالرصاصعلىمركباتالمواطنينجنوببيتلحمالاحتلاليقتحمبلدةترقومياوأحياءفيمدينةالخلشبكة راية الإعلاميةيلالاحتلاليعتقلمواطناويستوليعلىحفارينفيالخليلالخارجيةتطالببتدخلدوليلوقفالمسيرةالاستفزازيةلشبكة راية الإعلاميةليمينالمتطرفللأقصىسلطةالمياهتحذر منمخاطر ضخالاحتلاللمياه البحر في قطاعغزةمجدلاني:نواجهأزمةانسانيةحقيقيةفيقطاعغزةاذالميتوقفالعدوانجماهيرشعبنافيطولكرمتشيعجثمانالشهيدأحمدغانمزاوية90خاص:فلسطينتراوحمكانهابـ"الحقللوصولإلىالمعلومات"..لماذا؟"أمان"يجددمطالبتهبتفعيلقانونالحمايةوالسلامةالطبيةوالصحيةخاص:"معهدالدوحة"يعلنموعدالتسجيلللمنحالدراسيةفيقطرائتلاف"أمان"يطالببضرورةاعتمادقانونخاصبالمحافظينفيديوالجهازالمركزيللاحصاء:807الافمواطنمازالوايتواجدونفيشمالالقطاعبلديةغزة:لميتمادخاللترواحدمنالوقودالىالقطاعحتىاليومالهدنةكشفتعنجرائمحربارتكبهاالاحتلالفيقطاعغزةبعدأنأمضت٨أعوامفيسجونالاحتلال،الأسيرةمرحباكيرحرّةتقاريرخاصةالرسالةالاخيرةالسادسبعدالمئةلوعدبلفورالمشؤوممأساةالنازحين..الموتيلاحقهمخالدةجرار..مناضلةحرمهاالأسرمنوداعابنتهاووالدهامنىالغلاييني..سيدةالأعمالالأولىفيقطاعغزةمختصونلراية:خطورةقرشبكة راية الإعلاميةار"الهيئاتالإدارية"يكمنفيإعطاءالسلطةالتنفيذيةنفسهاسلطةتشريعيةحقوقيونلراية:استمرارالفلتانالأمنيقديتحولإلىصراععشائريفيالخليلفيمؤتمرها"قمةنساءالمستقبل""بكيتي"تؤكدعلىأهميةقطاعتكنولوجياالمعلوماتفيدعمالتمكينالاقتصاديالعالماليومألمانياتدعولمناقشةعقوباتأوروبيةعلىمستوطنينإسرائيليينغوتيريش:الوضعفيغزةيعرّضحفظالسلاموالأمنالدوليينللخطرالخارجيةالأردنيةتدينسماحشرطةالاحتلالللمستعمرينبتنظيممسيرةفيالأقصىتجددقصفالاحتلالعلىالبلداتاللبنانيةالحدوديةالسعوديةوقطرتؤكدانضرورةتكثيفالجهودللوصولإلىتسويةشاملةللقضيةالفلسطينيةوفقاًلمبدأحلالدولتينملكالأردن:نرفضبشكلقاطعالتهجيرالقسريللفلسطينيينالكلإعلامجديداقتصادالرياضةتكنولوجيا"رونالدويريدأنيكونمعناولكن"..مدربالنصريوضحسبباستبعادالنجمالبرتغاليعنالفريقمورينيو”المثيرللجدل”يحتجبطريقةمبتكرةالعدوانعلىغزةيهددآلافالشركاتالإسرائيليةبالإغلاقمتطوعوكأسآسياقطر2023يستعدونلانطلاقالنسخةالـ18منتخبناالوطنيللبيسبوليتألقفيظهورهالأولببطولةآسياويتجاوزهونغكونغلقاءتضامنيرياضيلبنانيوفلسطينيمعفلسطينوغزةفيبيروتتقنيةرائدةتضفيإحساساللمسعلىالواقعالافتراضي17ألفعاملأجنبيتركواإسرائيلمنذالسابعمنالشهرالماضيبعدإتهامهابمعاداةالسامية,إكسقدتخسر75مليوندولارالدوحةتشهدحفلالقرعةالنهائيةلكأسآسياتحت23عاماً2024فاتورةالعدوانعلىغزةقدتفوق48ملياردولاربشأنمواصفاتهواتف"iPhone16"القادمة...هذاماكشفتهأحدثالتسريباتتطوراتخطيرةجديدةفيمحاربةالمحتوىالفلسطينيثردزقدتحصلقريباًعلىميزةتعديلالمنشوراتنتنياهويدعوماسكلمكافحةمعاداةالساميةعبرمنصة"إكس""إكس"تتيحخاصيةاخفاءالاعجاباتلمستخدميXPremiumكيفيةإنشاءملصقاتجهاتالاتصالفيIOS17"إنستغرام"تختبرميزةستغيرطريقةالنشرعلى"تطبيقها"صحيفة:غوغلتتيحأدواتالذكاءالاصطناعيبـ30دولارا"واتساب"يقدمتحديثاجديداللردود"إنستغرام"تعتزمإطلاقميزةالملاحظاتالصوتيةقائمةأفضل10تطبيقاتالأكثرنجاحالهذاالعامدراسة.."فيسبوك"قديكونمفيدلكبالفعل!منصة"إكس"تعتزمإطلاقميزةمكالماتالفيديوالعدوانعلىغزةيهددآلافالشركاتالإسرائيليةبالإغلاق17ألفعاملأجنبيتركواإسرائيلمنذالسابعمنالشهرالماضيبعدإتهامهابمعاداةالسامية,إكسقدتخسر75مليوندولارفاتورةالعدوانعلىغزةقدتفوق48ملياردولارأسعارصرفالعملاتلليومالحربعلىقطاعغزة:أثرتوقفالعمالةفيإسرائيلعلىالمؤشراتالاقتصاديةالفلسطينيةالكليةوزارةالاقتصادالوطنيترصدتداعياتالتعقيداتالإسرائيليةعلىالحركةالاقتصاديةالأممالمتحدةتحذرمنانهيارالاقتصادالفلسطينيالذيانكمشبنسبة4%فيشهرالإفرازاتالاقتصاديةوالاجتماعيةللحربعلىقطاعغزةاسرائيلوالحرب:فرعالبناءفي"ورطة"منظمةالعملالدولية:فقدان182الفوظيفةفيقطاعغزةمنذبدءالعدوانتغيّراتجاه؟الدولاريواصلتراجعهويتمتداولهتحت3.9شيكل"رونالدويريدأنيكونمعناولكن"..مدربالنصريوضحسبباستبعادالنجمالبرتغاليعنالفريقمورينيو”المثيرللجدل”يحتجبطريقةمبتكرةمتطوعوكأسآسياقطر2023يستعدونلانطلاقالنسخةالـ18منتخبناالوطنيللبيسبوليتألقفيظهورهالأولببطولةآسياويتجاوزهونغكونغلقاءتضامنيرياضيلبنانيوفلسطينيمعفلسطينوغزةفيبيروتالدوحةتشهدحفلالقرعةالنهائيةلكأسآسياتحت23عاماً2024كاسراالارقامالقياسية:ميسييحرزالكرةالذهبيةللمرةالثامنةالمشاريعوالارثتستعرضإنجازاتالمونديالعلىصعيدالاستدامةوحمايةالبيئةخالدسلمان:المشاركةفيكأسآسياشرفلأيلاعبالكشفعنتعويذةكأسآسياقطر2023قادةالمشجعين:كأسآسياقطر2023ستكونالأفضلفيتاريخالبطولةقطرتفوزبجائزةأفضلحدثرياضيومنشأإبداعيتقنيةرائدةتضفيإحساساللمسعلىالواقعالافتراضيبشأنمواصفاتهواتف"iPhone16"القادمة...هذاماكشفتهأحدثالتسريباتمجدداً...تطبيق"واتساب"يدرسإمكانيةعرضإعلاناتداخلتطبيقها!هاتفمصفحيظهرفيالأسواقالعالميةقريبا!فيسبوكتحظرنشرموادداعمةلغزةميتاتردعلى"قمعالمنشوراتالفلسطينية"فيفيسبوكوإنستغراممركز"حملة"يرصدتغريدةعنيفةباللغةالعبريةعلىمنصة"إكس"أبلتقربوجودمشكلةفي“iphone15”..والإصلاحاتقريبةهلينقطعالانترنتعنالعالمقريبا؟!سببسخونةآيفون15وكيفيةمعالجةالخللفيديو:الكشفعنهاتفغوغلالجديد"Pixel8"شهرأكتوبرعلىموعدمعظواهرفلكيةنادرة!فلسطين48الجيش:أمراضمعويةوتسممغذائيومشاكلنفسيةاضراركبيرة؛انخفاضالمشترياتببطاقاتالائتمانحماسلمتقطعرؤوسالأطفال…تحقيقإسرائيلي:نتنياهوكذبعلىبايدنوبلينكناسرائيلتحدد30منالشهرالمقبلموعداًلانتخاباتالبلدياتانتشاربكتيريابينجنودالاحتلالبغزةوالآلافيعانونمنأزماتنفسيةموقععبرييصفتأثيربيلاوجيجيحديدبالمدمرلإسرائيلالشتاتسفارتنالدىأثيوبياتحيياليومالعالميللتضامنمعالشعبالفلسطينيدائرةاللاجئينوالأونروافيالجبهةالديمقراطيةتلتقيمديرةشؤونالأونروافيلبنانالسفيرةسيدينتُطلعسفراءورؤساءأحزابنرويجيةعلىمجملالتطوراتالفلسطينيةالمالكييُلقيكلمةدولةفلسطين ضمنمؤتمرالأطرافال٢٨لاتفاقيةالأممالمتحدةبشأنتغيرالمناخالسفارةالفلسطينيةلدىكازاخستانتقيممهرجاناًخطابياًفياليومالعالميللتضامنمعالشعبالفلسطينيفييومالتضامنمعالشعبالفلسطينيفنانةاوزباكستانالوطنيةالاولىتزورمقرسفارةدولةفلسطينلدىاوزباكستانمنوعاتالسرطانليسمعدياويمكنأنيكونسببهفيروسياأقوىمادةفيالعالمقدتنتجمياهًاصالحةللشرب..كيفذلك؟زيادةالإصاباتبـ”المرضالجديد”فيالصينتثيرالذعر..هليتكررسيناريوكورونا؟“ثمنالخيانة”..تركيةترميزوجهامنالشرفةبعدإعلانصرف"السلفة"..معلوماتهامةللموظفعليهمعرفتهامقهىقانونيحولالقضيةالفلسطينية"الحقفيالأرضوالحياة"فيتونسحدثفيمثلهذااليوم637 -فتح جلولاء آخرمعاقل الفرس إثرمعركةكبيرةبينهموبين المسلمين بقيادة هاشمبنعتبة.1830 -الحاكمالعام الفرنسي في الجزائر «دوبومون»يصدرقانونًايقضيفيهبحقالتصرفبالأملاكالدينية.1877 - توماسإديسون يخترع الفونوغراف،وهيآلةقادرةعلىتسجيلوإعادةبثالأصواتالمسجلة.1912 -اكتشاف تمثالالملكةالفرعونيةنفرتيتي زوجة الفرعون إخناتون فيمنطقة تلالعمارنة بالمنيا فيجنوب مصر.1919 -وصول«لجنةملنر»إلى مصر والتيتهدفإلىالتحقيقبأسباباندلاع الثورة والتيعرفتباسم ثورة1919.1934 - الكويت تتعرضلهطول أمطار غزيرةأدتإلىتهدمعددكبيرمنالمنازلوتضررنسمة،وعرفتهذهالسنة بسنةالهدامة.1941 -قوات البحريةالإمبراطوريةاليابانية تقوم بهجوم علىالقاعدةالعسكرية الأمريكية في بيرلهاربر في جزيرةأواهو فيجزر هاواي،وأدىالهجومإلىتدميركاملالأسطول الأمريكي.1949 -رئيسحكومة جمهوريةالصين شيانجكايشيك يعلنعناختيار تايبيه في جزيرةتايوان عاصمةمؤقتةللبلادوذلكبعدفرارهوحكومتهمن نانجينغ إلى تايوان.1953 -صدورالعددالأولمن جريدةالجمهورية المصرية.1972 - إيميلداماركوس زوجةرئيس الفلبين فرديناندماركوس تتعرضلعملية اغتيال فاشلةأسفرتعنإصابتهابطعنةفيجسدها.1976 -أمينعام الأممالمتحدة كورتفالدهايم يفوزبفترةثانيةلتولي الأمانةالعامةلهيئةالأممالمتحدة.1988 -الزعيم الفلسطيني ياسرعرفات يعترفلأولمرةبحق إسرائيل فيالوجود.2004 -حامدقرضاي يؤدياليمينالدستوريةرئيسًا لأفغانستان بعدفوزهفيأولانتخاباترئاسيةفيها.تنظيمالقاعدة يتبنىالهجومعلىالقنصلية الأمريكية في جدة.2011 -القائمبأعمالالرئيس اليمني عبدربهمنصورهادي يصدرمرسومًابتشكيلحكومةالوحدةالوطنيةالتييرأسهاالمعارض محمدباسندوة وذلكتنفيذًالبنود المبادرةالخليجيةلحلالأزمةاليمنية.حكومةكمالالجنزوري تؤدياليمينأمامالمشير محمدحسينطنطاوي، والمجلسالأعلىللقواتالمسلحة يصدرمرسومًايفوضرئيسمجلسالوزراء كمالالجنزوري فيمباشرةالاختصاصاتالمخولةلرئيسالجمهوريةبمقتضىالقوانينواللوائح،فيماعدااختصاصاترئيسالجمهوريةالواردةبقوانينالقواتالمسلحةوالهيئاتالقضائية.المجلسالوطنيالتأسيسيالتونسي يصادقعلي الدستورالمؤقت الذيينظمالسلطاتويفتحالبابلانتخابرئيسمؤقتللبلاد.2016 -تحطمطائرةتابعة للخطوطالجويةالدوليةالباكستانية رحلةرقم661 أدىإلىوفاةجميعمنكانعلىمتنهاوالبالغعددهم47شخصاً.وفاة97شخصاًوإصابة1,270آخرينعلىالأقلجراء زلزال ضربإقليم آتشيه شمالغرب إندونيسيا.2017 -البرتغالي كريستيانورونالدو يفوز بجائزةالكرةالذهبية المقدمةمن مجلةفرانسفوتبول لسنة2017.ثقافةإدراجالدبكةالفلسطينيةعلىاللائحةالتمثيليةللتراثالثقافيغيرالماديلليونسكو لبنانمرشحاًلجوائزالشبابالعالميةفيلندنمنخلالجمعيةتيروللفنونأسبوعالسينماالفلسطينيةفيالمسرحالوطنياللبنانيصوروطرابلساختتامفعالياتمهرجانبيتلحمالدوليللفنونالأدائيةبنسختهالثانيةتعيينعامرالشومليمديرًاللمتحفالفلسطينيرئيسجامعةالقدسيشاركفيحفلتنصيبالرئيسالثلاثينلجامعةهارفاردأخبارالمؤسساتوالشركاتاستمرارتدهورمؤشرسلطةالنقدلدورةالأعمالسلطةالنقدتطلقصندوق"استدامة+"لمساعدةالمنشآتالمتضررةمنتبعاتالحربهيئةالتقاعد:وقفتحصيلأقساطالقروضمنسلفةالراتبالمنويصرفهامنخلالالبنوكمحافظسلطةالنقد:الجهازالمصرفيقويومتينوقادرعلىمواجهةالتحدياتالمختلفةنتائجأعمالشركةالاتصالاتالفلسطينية/جوالحتىنهايةالرُبعالثالثمنالعام2023Ooredooتطلقخدمةالتجوالالدوليعبرشبكتيالجيلالرابعوالجيلالخامسمقالاتفوضىالشوارع:النضالالفرديوتأثيرهعلىالنسيجالاجتماعيقطاعغزةجزءلايتجزأمنالدولةالفلسطينيةالتنميةالمستدامةقطارلايتوقفبلينكنلايرىالجرائمأكبادنا!الفلسطينيون...والتحالفاتمعموسكووطهران!أنتحيافيغزةفهذايعنيأنقذيفةأخطأتكخطواتعاجلةلإحباطالمخطّطالأميركيالإسرائيليسكانرفحيبلغونعنحوادثنهبمعداتوأغذيةمنالمستودعاتطبوصحةطبيبةتكشفالعواملالمسببةلرعشةاليدينمشروبشهيرقديسببإصابتكبسرطانالكبدمشروبيرفعخطرالإصابةبسرطانالكبدتجنبالإكثارمنهلعلاجارتفاعضغطالدم..فاكهةشائعةتحرزنتائجمذهلةعينعلىالحدثالأولمنمهرجانلياليبيرزيتافتتاحمهرجانأيامالعنبالخليليفيالبلدةالقديمةزلزالالمغربالمدمرزلزالالمغرب..محاولةالوصوللناجينصورةوحكايةلإعالةأسرتهرغمخطورةالأوضاع..أسئلةاللحظةوالإجاباتالمُرجّحة-عبدالمجيدسويلمحسرةوألمالأمواتلميسلموامنالقصفبحثرايةنيوزفلسطيناليومشريطالأخباراقتصادالعالماليومتقاريرخاصةمنوعاتتكنولوجيافلسطين48الشتاتثقافةرياضةحدثفيمثلهذااليومالمحافظاتالقدسالخليلراماللهبيتلحمأريحاسلفيتقلقيليةنابلسطوباسطولكرمجنينغزةعينعلىالحدثعينعلىفلسطينعينعلىالعالممقالاتأقلاموآراءرأيالرايةرايةتيوبرايةتيوبتصميموتطويرجميعالحقوقمحفوظةلشبكةرايةالإعلاميةبحث

Tovuti:شبكة راية الإعلاميةRipoti

Ikiwa kuna ukiukaji wa wavuti, tafadhali bonyeza RipotiRipoti

Habari iliyopendekezwa

Tovuti iliyopendekezwa